Hvis min ven/veninde ryger hash, så vil jeg fortælle det til en voksen, der kan hjælpe

Enig
Delvist enig
Uenig

 

3 ud af 5 unge mænd, og 2 ud af 5 unge kvinder bor stadig hjemme, når de er fyldt 20 år. Kun hver 20. mand og kan hver 50. kvinde bor hjemme, når de er fyldt 30. år.

(www.dst.dk)

Get Flash
www.livslinien.dk - telefonrådgivning 70 201 201 - Tak til